Bestyrelsen

DSAH Rideklubs bestyrelse

Formand: Sofie Katrine Oehlenschlæger

Mail: Sofie@ulrichsdal.dk

Næstformand: Tove Røy

Sekretær: Hanne Ingeborg Møller

Kasserer: Jannie P. Østergaard